کتابخانه دیاکوبین

گاهی تصور می‌شود که رسانه‌های آنلاین، ما را از مطالعه عمیق مطالب علمی دور کرده است. فارغ از درستی این گزاره، کتاب‌ها هنوز هم یکی از محبوب‌ترین شیوه‌های ارائه اطلاعات دقیق علمی هستند. این موضوع حتی در زمینه کتاب‌های مرتبط با دیجیتال مارکتینگ نیز مطرح است. سالانه هزاران کتاب و کتابچه کاغذی و دیجیتال، با موضوعات مرتبط با دیجیتال مارکتینگ و کسب‌وکارهای آنلاین منتشر می‌شود. این کتاب‌ها می‌توانند منبعی مطمئن برای عمیق شدن در بعضی از مباحث مرتبط با دیجتال مارکتینگ و کسب‌وکارهای آنلاین باشند. در این صفحه می‌کوشیم مهم‌ترین کتاب‌های منتشر شده در این حوزه را پوشش داده و...

کتابخانه دیاکوبین